Rita med Gimp/Gimp insticksmoduler

Från Wikibooks
Adobe Photoshop stil.
Windows sparadialog.
Ufraw insticksmodul. Öppnar en .CR2 fil.

Insticksmoduler är en form av verktyg eller funktioner som laddas då programmet Gimp startas.

Introduktion[redigera]

Alla insticksmoduler, eller plug-ins ska placeras eller finns i katalogen ..\Program\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins. En insticksmodul kan vara enbart en form av filter, men kan även förändra vitala funktioner hos Gimp, exempelvis lägga till stöd för andra filformat eller få programmet att se ut på ett annat sätt.

Photoshop[redigera]

En del användare som vant sig med Adobe Photoshop tycker att Gimp är lite rörigt med alla dessa fönster och inget egentligt huvudfönster. Det finns en insticksmodul som förändrar Gimp så att det beter sig som "vanliga" Windows-program. Modulen heter Background Window och finns att ladda ner här. Den är skapad för version 2.0, så en inställning bör göras vid första uppstarten för att modulen ska fungera. Skriv in version 2.2. Den saknar dessutom stöd för andra språk än engelska. Denna modul finns att ladda ner här: http://registry.gimp.org/plugin?id=3892

Spara dialog[redigera]

Ytterligare en modul finns för den som tycker att Gimps Öppna och Spara som... dialog är jobbig. Den heter FileOpen och lägger till ytterligare val under menyvalet, och dessa får namnet WinOpen... och WinSaveAs.... Det man kunde förvänta sig är att befintliga dialoger helt enkelt byttes ut, men på grund av vissa brister i Gimps modulinterface så går inte detta att göra, men snabbkommandon kan styras till dessa val, exempelvis Ctrl+O och Skift+Ctrl+S. Detta görs i Arkiv | Inställningar. Insticksmodulen kan laddas ner här: http://registry.gimp.org/plugin?id=3908

RAW bilder[redigera]

För en del fotografer finns möjligheten att få alla bilder som skapas i kameran i form av filformatet RAW. Detta format är det absoluta formatet då det innehåller all data som fanns vid det tillfälle som bilden exponerades. Dessa filer är oftast ganska stora, vilket kan göra dem svårhanterliga. Från början så har inte Gimp stöd för att öppna dessa filtyper, men insticksmoduler finns. En av dessa heter ufraw och kan laddas ner från: http://ufraw.sourceforge.net/Install.html Fördelen med att använda sig av detta format är många, men samtidigt beror det på vad bilden ska användas till. Några fördelar är:

  1. All data finns där, så om exponeringen inte var bra kan detta räddas.
  2. Många detaljer försvinner då bilder komprimeras på något vis.
  3. Färgbalansen kan bli felaktig vid komprimeringen, men i originalet finns all data.

Denna insticksmodul kan köras som ett fristående program eller köras från Gimp. Om det körs som ett fristående program så dyker denna dialog upp. Efter att en fil har valts så erbjuds en hel del möjligheter att påverka exponeringen i efterhand.

Ufraw kan läsa Nikon *.NEF, Canon *.CR2 och Pentax *.PEF filer.

Animering[redigera]

De bästa modulerna, då det gäller animeringar, finns i Gimp-GAP, som ger ett tillägg av en mängd funktioner. Detta paket finns att ladda ner här: http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html och heter GIMP Animation Package (version 2.0.2). Detta paket är på engelska.


  Rita med Gimp
Innehåll - Rita med Gimp/Gimp från grunden - Dialoger och fönster - Insticksmoduler - Filter - Script-Fu
Rita bilder - Glaskula med text - Text i guld