Rita med Gimp/Gimp dialoger och fönster

Från Wikibooks

Dialoger och Fönster ger information om vilka dialoger som finns i de olika fönster i Gimp.

Verktygsfönster
Ny bild...

Verktygsfönster[redigera]

Verktygsfönstret är även huvudprogrammets fönster som stänger ner hela Gimp. Det är även detta fönster som har alla inställningar och hjälp. Fönstret består av fyra delar:

 1. Menyval Arkiv, Xtns och Hjälp.
 2. Verktygsknapparna, som är 29 st som standard.
 3. Val av förgrundsfärg, bakgrundsfärg och den aktiva penseln, mönster och färgskalan.
 4. Egenskaper och funktioner hos verktygen.
 5. * Ytterligare optioner finns i lagerfönstret.
Menyval[redigera]
 • Arkiv
  • Ny... Ctrl+N - Skapar en ny bild, med möjlighet att välja bakgrund, storlek och upplösning. Det finns ett antal färdiga mallar att välja på.
  • Öppna... Ctrl+O - Visar en dialog som gör det möjligt att öppna en fil. Över 30 filformat stöds, varav Adobe Photoshop och Paint Shop Pro är några.
  • Öppna plats... - Gör det möjligt att öppna en fil direkt från nätet.
  • Öppna senaste - Visar en ytterligare meny med miniatyrer över tidigare sparade bilder. För att öppna den senast sparade så kan snabbtangenterna Ctrl+1 användas.
  • Inhämta - Här ges möjligheten att hämta in bild, eller del av bild och antingen skapa en ny bild eller placera i befintlig. Det går även att skapa en skärmdump av hela skärmen eller ett valt fönster. Drag + tecknet till det fönster som skall fångas på bild. Genom att ställa in en viss tidfördröjning så ges möjlighet att plocka fram, eller ställa i ordning en lämplig skärmdump. Via denna meny kan även bilder hämtas från TWAIN-stödd hårdvara, såsom scanners och kameror.
  • Inställningar - Alla möjliga inställningar kan ställas in här, såsom cache-storlek, snabbtangenter och verktygsalternativ.
  • Fönster - Denna meny visar alla de fönster som finns tillgängliga i Gimp, och som kan aktiveras från denna meny.
  • Avsluta Ctrl+Q - Avslutar Gimp, men frågar om bilden skall sparas om detta inte är gjort.
 • Xtns
 • Hjälp För att hjälp ska fungera måste de separata hjälpfilerna installeras!
  • Hjälp F1
  • Sammanhangshjälp Skift+F1
  • Dagens tips - Aktiverar dagens tips, som är en samling knep för att göra användandet av Gimp enklare.
  • Om
  • Gimp på nätet - Tar dig till de viktiga Gimp-platserna på nätet, såsom www.gimp.org.
Verktyg[redigera]
Verktyg Funktion Snabbtangent Andra egenskaper
Markera rektangulär region R Skift: Skapar en kvadratisk markering
Skift: Adderar en kvadarisk markering med annan
Alt: Flyttar befintlig markering
Markera elliptisk region E Skift: Cirkel markering
Alt: Flytta befintlig markering
Markerar på frihand F Skift: Lägg till ytterligare markering
Alt: Flytta befintlig markering
Markera kontinuerlig yta Z
Markera regioner via färg Skift+O Skift: Välj ytterligare färg
Markera former i bilden I Skift: Flytta markeringspunkter
Hämta en färg från bilden O Ctrl: Hämtar till bakgrundsfärg
Zoom in och ut Ctrl: Zooma ut
Mät avstånd och vinkel Alt: Flytta mätning

Redigeringsfönster[redigera]

Rityta

Redigeringsfönstret har endast menyval, men dessa val går även att komma åt genom att högerklicka någanstans i ritområdet.

Menyval[redigera]
 • Arkiv
  • Ny... Ctrl+N - Skapar en ny bild, med möjlighet att välja bagrund, storlek och upplösning. Det finns ett antal färdiga mallar att välja på.
  • Öppna... Ctrl+O - Visar en dialog som gör det möjligt att öppna en fil. Över 30 filformat stöds, varav Adobe Photoshop och Paint Shop Pro är några.
  • Nyttlager... Ctrl+Alt+O - Öppnar vald bild som ett nytt lager i aktivt projekt.
  • Öppna plats... - Gör det möjligt att öppna en fil direkt från nätet.
  • Öppna senaste - Visar en ytterligare meny med miniatyrer över tidigare sparade bilder. För att öppna den senast sparade så kan snabbtangenterna Ctrl+1 användas.
  • Spara Ctrl+S - Sparar bilden i det befintliga formatet. Om bilden aldrig har sparats så kommer format att efterfrågas.
  • Spara som... Skift+Ctrl+S - Används då bild ska sparas i annat format än det befintliga. Den aktiva bilden kommer då att inta det formatet och förbli så i fortsättningen.
  • Spara en kopia... - Sparar en kopia av befintlig bild i ett utvalt filformat.
  • Spara som mall... - Här ges möjligheten att skapa en nybildsmall som har den inställningen som vanligen används.
  • Återgå
  • Sidinställningar
  • Skriv ut
  • Stäng Ctrl+W - Stänger befintlig bild, men frågan om den ska sparas kommer om den inte har sparats.
  • Avsluta Ctrl+Q - Avslutar Gimp, men frågar om bilden skall sparas om detta inte är gjort.
 • Redigera
  • Ångra Ctrl+Z - Ångrar det som gjordes senast.
  • Gör om 'Ctrl+Y - Återställer det som ångrades.
  • Ångringshistorik - Visar en lista på vad som hittills gjorts.
  • Klipp ut Ctrl+X - Klipp ur markerad del.
  • Kopiera Ctrl+C - Kopiera markerad del.
  • Kopiera synlig - ?
  • Klistra in Ctrl+V - Klistra in kopierad eller urklippt del.
  • Klistra in i - ?
  • Klistra in som ny - Klistrar in som ny bild.
  • Buffert - ?
  • Töm Ctrl+K - Töm markerat område.
  • Fyll med förgrundsfärg Ctrl+, - Fyll markerat område med förgrundsfärg.
  • Fyll med bakgrundsfärg Ctrl+. - Fyll markerat område med bakgrundsfärg
  • Fyll med mönster Ctrl+; - Fyll markerat område med valt mönster.
  • Stryk längs markering...
  • Stryk slinga...
  • Klistra in från urklipp
  • Kopiera till urklipp
 • Välj
  • Allt Ctrl+A
  • Inget Skift+Ctrl+A
 • Visa
  • Ny vy
  • Punkt för punkt
 • Bild
  • Duplicera Ctrl+D
  • Läge
 • Lager
  • Nytt lager...
 • Verktyg
  • Verktygslåda
 • Fönster
  • Skapa ny docka
 • Filter
  • Upprepa Ctrl+F
 • Script-Fu
  • Alfa till logotyp

Lager, kanaler, slingor och ångra[redigera]

Lager, kanaler, slingor och ångra

Detta fönster hanterar många funktioner och egenskaper. Den övre delen hanterar lager, kanaler, slingor och ångringshistoriken. I den nedre delen väljs penslar, mönster och färgskalor.

Lager[redigera]

Att använda lager är grundprincipen när det gäller bildredigering i Gimp. Varje effekt eller justering bör ske på ett eget lager. Det finns ett antal snabbknappar i denna sektion: Nytt lager... Skift Nytt med tidigare värden, Flytta upp aktivt lager, Flytta ner aktivt lager, Duplicera lager, Ankra lager och Ta bort lager. En annat viktig funktion som finns här är inställningen av hur transparent lagret ska vara, vilket görs helt steglöst på en skala från 0 till 100. Denna typ av transparens kan även ställas i olika lägen, vilket bestämmer hur det aktiva lagret ska förhålla sig från lagret närmast under.

Kanaler[redigera]
Slingor[redigera]
Ångringshistorik[redigera]
Penslar[redigera]
Mönster[redigera]
Färgskalor[redigera]


  Rita med Gimp
Innehåll - Rita med Gimp/Gimp från grunden - Dialoger och fönster - Insticksmoduler - Filter - Script-Fu
Rita bilder - Glaskula med text - Text i guld