Rita med Gimp/Gimp-hjälp

Från Wikibooks


Det saknas kunskap om detta, då det gäller Gimp, och all hjälp uppskattas. Om du känner till något som kan belysa ämnet, är du välkommen att komplettera texten!