Hoppa till innehållet

Lärobok i schack/Slutspel

Från Wikibooks
Lärobok i schack

Regler | Notation | Taktik | Öppningen | Mittspel | Slutspel

Lärobok i schack. Kapitel 6 - Slutspel

[redigera]

Slutspelet

[redigera]

Slutspelet kallas den fasen i schackspelet när det finns så få pjäser kvar att de inte räcker för ett angrepp som gör schackmatt. I stället börjar man då sträva efter att ta en bonde till sista raden, där den promoveras till en dam.

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Kung och dam mot ensam kung

Att ha grundläggande kunskap om slutspel är en nödvändighet för var schackspelare. Det kanske första man ofta lär sig, är hur man gör schackmatt med kung och dam mot ensam kung. Sedan följer kung och torn mot ensam kung. Man kan även göra schackmatt med två löpare mot ensam kung, vilket dock i praktiken är sällsynt förekommande; samt med springare och löpare mot ensam kung, vilket är något vanligare men samtidigt en mardröm för många, eftersom det inte är helt enkelt.

Det finns olika typer av slutspel. Först har man de rena bondeslutspelen, vilka alltså består av enbart bönder (och kungar). Sedan har man slutspel med lätta pjäser (springare och löpare), det finns tornslutspel, vilket är den vanligaste formen, och så finns det damslutspel, som är svårast.

Tornen står ofta undanskymda under större delen av partiet, vilket förklarar varför tornslutspel är den vanligaste typen.

Damslutspel är svåra eftersom damen har så många rutor att förflytta sig till och exakta beräkningar blir, om inte hopplöst, så mycket frustrerande.


Bondeslutspel

[redigera]
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Grundläggande ställning bonde-kung mot kung

I ställningen till vänster vinner vit om svart är vid draget. Om svart går till höger, går vit snett framåt-vänster. Att förstå de mest grundläggande typerna är ofta viktigt för att förstå hur man ska eller inte ska spela för att nå dylika positioner.Tornslutspel

[redigera]
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Lucenaställningen. Vit drar och vinner


I tornslutspelet brukar man nämna två grundläggande torn+bonde mot torn-ställningar: Den ena går under namnet Lucena, den andra kallas Philidor, båda efter sina upphovsmän.


a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Philidor-ställningen, där vit får remi