Lärobok i schack/Mittspel

Från Wikibooks
Lärobok i schack

Regler | Notation | Taktik | Öppningen | Mittspel | Slutspel

Lärobok i schack. Kapitel 5 - Mittspel[redigera]

Öppningspelet i schack sägs vara avslutat när båda spelarna har spelat ut ett par pjäser, bönder, gjort rockad och kanske ställt tornen på en öppen linje (e- eller d-linjen). I vissa fall går öppningen annorlunda till, och stadierna mellan öppning och mittspel blir mer flytande. Man kan ändå säga, att i mittspelet har man pjäser att företa sig något med utan att behöva oroa sig för attacker.

Mittspelet kan ha två möjliga förlopp: antingen tar partiet slut, eller så övergår det i ett slutspel. I vanliga fall får man dock räkna med uppenbara misstag, om partiet ska sluta under mittspelet. Det finns dock öppningar som till sin natur är så våldsamma att partierna tenderar att bli korta.

Det generella rådet är dock att förstå hur man tar ett mittspel till ett vunnet slutspel. För att göra detta, söker man kultivera små fördelar till stora fördelar.

Exempel på sådana fördelar som eftersträvas är: Ett starkt centrum, skyddade utposter för löpare och springare, större utrymme och rörlighet, etc,