Lärobok i schack/Öppningen

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Lärobok i schack

Regler | Notation | Taktik | Öppningen | Mittspel | Slutspel

Lärobok i schack. Kapitel 4 - Öppningen[redigera]

Inledning[redigera]

Öppningen i schack är enkel att beskriva kortfattat: Det handlar om att utveckla sina pjäser, att få kungen i säkerhet, och få ställt minst en bonde i centrum. Öppningen är självklart spelets första fas. Men lika tveklöst leder öppningen in i spelets nästa fas, mittspelet, som i sin tur leder in i slutspelet. En duktig schackspelare kan från de första dragen föreställa sig hur slutspelet kan komma att se ut, genom att bondestrukturen fastställs i öppningen.

Vad gäller öppningar, finns det många böcker som uteslutande behandlar öppningsspelet och öppningsdragen. Öppningsdrag som finns beskrivna i böcker och andra texter kallas för "teorin". Men på grund av den stora mängden möjligheter, är det utsiktslöst att memorera stora mängder osammanhängande öppningar. Den bästa läromästaren är, som alltid, erfarenheten. Det kan vara en idé att då och då pröva (eller läsa in sig på) en ny öppning, då man lärt sig behärska dem man vanligen spelar. På så sätt förblir också spelöppningen spännande och varierad.

Genom erfarenhet har det ställts upp många generella regler för hur man ska förhålla sig i schacköppningen.

Grundprinciper[redigera]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Första draget spelat: 1.e4


Nybörjaren spelar ofta upp de starkaste pjäserna snabbt, med tanken att göra schackmatt snabbt. Även om detta kan lyckas mot mindre skickliga spelare, kommer nybörjaren att märka att bättre spelare enkelt parerar hans simpla hot, och sedan jagar bort de starka pjäserna, med tempo, d.v.s. så att denne hela tiden bygger upp sina egna positioner medan nybörjaren är tvungen att flytta tillbaka sina pjäser mer eller mindre till tidigare positioner.

Öppningsidéer[redigera]

Vit börjar oftast med att spela fram en centrumbonde två steg. Förr i tiden, på 1800-talet, ansåg man att 1.e4 var det enda acceptabla, men i början på 1900-talet blev det allt vanligare att inleda med 1.d4.

Även andra drag är möjliga och i princip alla har testats i turneringsspel. Några vanliga är 1.f4 1.c4 och 1.Sf3. Om man räknar, ser man snabbt hur många möjliga inledningssdrag det finns. Men man får nog säga, att öppningsdraget ska ha en funktion för resten av partiet, och att spela lite godtyckligt planlöst redan från början brukar inte vara en god idé.

En av idéerna med öppningen är att komma ut med sina pjäser. För att göra schackmatt behöver man nämligen hjälp av flera pjäser. Vi ser i exemplet till vänster att vit nu har möjlighet att spela ut sin löpare. En annan poäng med att han ställt en bonde på e4 är att om man ställer sina bönder i centrum, försvårar man för motståndaren att ställa sina pjäser i centrum.

Det finns ett antal olika regler för hur öppningen bör göras. Reglerna är väldigt generella och det finns många undantag. Men i regel så brukar de vara bra att tänka på. Här nedan anges dragen dessutom i den ordning som de brukar utföras. 1. Gå fram med dina mittenbönder. (d- och e-bönderna) 2. Flytta ut dina hästar före löparna. 3. Flytta ut löparna. 4. Gör rockad. Helst kort. 5. Flytta damen till en aktiv men skyddad ruta. 6. Flytta dina torn in mot mittenkolumnerna.