Undervisningsformer för blended learning

Från Wikibooks

Blended learning och digitala hjälpmedel ger studenter och lärare tillgång till en lång rad nya former för undervisning, samarbete, samskapande och konstruktion av förmågor och kunskap.

Med dessa hjälpmedel kan man överbrygga avstånd i tid och rum, man kan åskådliggöra koncept och begrepp på nya sätt, man ges nya möjligheter att visa kunskaper och förmågor o.s.v. I den här wikiboken samlar vi kunskap och idéer om digitalt stödda undervisningsformer för högre utbildning, i olika ämnen och för olika ändamål.

I den här versionen av boken har vi utgått från ett antal strategier som listas i boken User-Generated Content in Education/Learning by Creating på engelska wikibooks. Kapitlen i den här boken är en tolkning av de olika strategierna i den engelska boken.

Kapitel[redigera]

Undervisningsformer som knyter an till studenternas liv och erfarenheter

Undervisningsformer som ger studenterna valmöjligheter och kontroll

Undervisningsformer där man lär av varandra

Undervisningsformer som engagerar studenterna emotionellt

Undervisningsformer som bygger på diskussion och kritiskt tänkande

Undervisningsformer för studenternas självreflektion