Programmering 1 för gymnasiet med ruby

Från Wikibooks

OBS! då jag inte fick någon år 1 eller 2 klass i gymnasiet i programmering i år har jag lagt rubyboken på is för 2012/2013! Om någon annan författare känner sig hugad får denne gärna ta vid där jag pausat.


Den här boken vänder sig i första hand till andra lärare i programmering i gymnasiet, elever som behöver en lärobok om programmering i ruby och till dem som helt enkelt är nyfikna på varför man skapar en bok om programmering i ruby för gymnasiet. En stor fördel med ruby, till skillnad från t.ex. C++, är att det går att använda samma kod och därmed samma lektionstext, oavsett om skolan satsat på PC med Windows, iPads eller Power Books med OS X, eller Linuxbaserade datorer.

Kapitel[redigera]

 1. Introduktion
 2. Mål för programmering i gymnasieskolan
 3. Målen för programmering 1
 4. Historien bakom C++, java och ruby
 5. Installation av ruby
 6. Använda Gems
 7. Ruby i en grafisk miljö
 8. Grunderna i ruby
 9. Variabler, datatyper och filer
 10. Funktioner
 11. Vektor, fält, lista och trädstruktur
 12. Klasser
 13. Loopar
 14. Räknare och block
 15. Operatorer och metoder
 16. Rekursiva algoritmer
 17. Felhantering
 18. Mappar, sökvägar och filer
 19. Regex och textmanipulation
 20. Det färdiga programmet
 21. Appendix