Programmering 1 för gymnasiet med ruby/Funktioner

Från Wikibooks


Funktioner används i alla mer avancerade programmeringsspråk, och i ruby är det fantastiskt enkelt att skriva en funktion. Funktioner används för att på ett enkelt sätt göra uträkningar på ett enda ställe som man skulle vara tvungen att göra överallt i koden om inte funktionen fanns.

En funktion börjar med ordet def och slutar med ordet end. Här är ett exempel på en liten, enkel funktion bara för att förklara hur det går till.

def godnatt(namn)
result = "God natt, #{namn}"
return result
end

Om man sedan vill använda funktionen skriver man bara funktionens namn med rätt attribut:

puts godnatt('Pappa') 
# Ut på skärmen skrivs: God natt, pappa

Så här enkla funktioner används normalt inte, men det är ett bra skelett så att du ser hur man bygger upp en funktion. Om man tycker att det känns bättre kan man innesluta funktionsanropet i en parentes. Vissa gör det, andra gör det inte, det är en smaksak. Till exempel:

puts (godnatt('Pappa'))