Programmering 1 för gymnasiet med ruby/Appendix

Från Wikibooks


Om du vill läsa igenom dokumentationen av ruby version 1.9.x så kan du hitta den i sin kompletta form, på engelska, här:

http://www.ruby-doc.org/ruby-1.9/index.html

Vill du läsa dokumentationen av version 1.8.x hittar du den här:

http://www.ruby-doc.org/ruby-1.8/index.html

Manualen (på engelska) för ruby gems hittar du här:

http://docs.rubygems.org/read/book/1