Programmering 1 för gymnasiet med ruby/Mål för programmering i gymnasieskolan

Från Wikibooks


Genom GY11, gymnasieskolans läroplan från 2011, har mycket större tyngd lagts på programmering mot nätverk, databaser och Internet. Antagligen för att det inte var så utvecklat 1994 när den förra läroplanen för gymnasiet skrevs. Om man håller sig kvar vid C++ som lärare i programmering skapar man stora problem för sig själv. Då är det bättre att se sig omkring efter alternativa OOP programmeringsspråk. Den här boken baserar sig på ruby, du kanske väljer python. Här nedanför finns i alla fall samtliga mål som skall uppfyllas i programmering 1 och 2 samt industriell programmering oavsett vilket programmeringsspråk man använder.

Målen för programmering[redigera]

Följande övergripande mål skall uppfyllas, text i parentes visar vilken kurs som skall ha mest tyngdpunkt på just den punkten.

 1. (Industriell programmering) Kunskaper om datorstyrda industriella system och om industriell datorkommunikation.
 2. (Programmering 1) Förmåga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod och diagramteknik.
 3. (Programmering 1, Industriell programmering) Förståelse av och färdigheter i att använda datalogiska begrepp och algoritmer.
 4. (Programmering 1, Industriell programmering) Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk.
 5. (Programmering 2) Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet.
 6. (Programmering 2) Kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik.
 7. (Programmering 1, Industriell programmering) Förmåga att finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel.
 8. (Programmering 1, Industriell programmering) Kunskaper om samspelet mellan program, körtidsmiljö, operativsystem och hårdvara.


Programmering 1 100p[redigera]

Kurskod: PRRPRR01

 • Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken. Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska ha tillgång till mångsidiga objektorienterade standardbibliotek.
 • Programmeringsspråkets eller -språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax.
 • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
 • Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration, planerade med aktivitetsdiagram och skrivna i ett väl implementerat programflöde.
 • Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder.
 • Variablers och konstanters synlighet och livslängd.
 • Enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer.
 • Grundläggande rekursiva algoritmer.
 • Interaktion med användaren i ett enkelt grafiskt användargränssnitt.
 • Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.
 • Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program.
 • Samspelet mellan program och dator från källkod till exekvering.
 • De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden.


Programmering 2 100p[redigera]

Kurskod: PRRPRR02

 • Kodning av program för att läsa, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och utföra tjänster via internet.
 • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringspråk.
 • Analys, nedbrytning och modellering av programmeringstekniska problem med klassdiagram.
 • Skapande av klasser och objekt i avancerad objektorienterad programmering samt klassers konstruktorer och arv.
 • Användning och förändring av objekt som ingår i egna och andras klasser och standardbibliotek.
 • Variablers och metoders synlighet och livslängd.
 • Polymorfism och typsäkerhet.
 • Generiska klasser och metoder.
 • De vanligaste klasserna i ett grafiskt användargränssnitt.
 • Gränssnitt mot internet.
 • Gränssnitt mot profiler och filsystem.
 • Gränssnitt mot databaser.


Industriell programmering 100p[redigera]

Kurskod: PRRIND0

 • Datorstyrda industriella produktionssystems uppbyggnad och funktion.
 • Protokoll för industriell datorkommunikation.
 • Grundläggande ekonomiska och kvalitetstekniska villkor för datorstyrda industriella produktionssystem.
 • Tillämpning av boolesk algebra vid utveckling av logiska villkor.
 • Användning av kontrollstrukturer inom industriell programmering.
 • Ett eller flera programmeringsspråk lämpade för programmering av maskiner, industriella styrsystem och industrirobotar.
 • Robotprogrammering i virtuella miljöer.
 • Hantering av programstöd för datorstyrd tillverkning.
 • Programstyrning och kommunikation i datoriserade produktionssystem.
 • Analys, förebyggande och åtgärdande av programmeringsfel.
 • Säkerhet inom datorstyrda industriella produktionssystem utifrån gällande normer.


Källor[redigera]

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=PRR&courseCode=PRRPRR01#anchor_PRRPRR01

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=PRR&courseCode=PRRIND0#anchor_PRRIND0