Programmering 1 för gymnasiet med ruby/Använda Gems

Från Wikibooks


Ruby har ett inbyggt system för att hantera olika bibliotek. Ett känt problem bland äldre OOP språk som C++ och java är att ett program har inlänkade bibliotek som i sin tur har inlänkade bibliotek. Har man otur kan olika metoder i samma program använda bibliotek utifrån av samma sort men av olika versioner och det uppstår riktigt ruggiga och svårhittade fel i programmet.

Med gems uppstår aldrig det problemet. Gems är helt enkelt ett program som ser till så att alla binbliotek du kan behöva går att ladda ner från Internet på ett enkelt sätt. Att du inte har dubletter av bibliotek på datorn och dessutom hanterar gem avinstallation av gamla bibliotek när nya kommer.

Du hittar nedladdningsalternativ till samtliga operativsystem på:

http://rubygems.org/pages/download


Installera rubygems i Windows[redigera]

I skrivande stund är den senaste versonen 1.8.24 och för Windows är antagligen zip-alternativet det bästa. Spara filen

http://production.cf.rubygems.org/rubygems/rubygems-1.8.24.zip

På ett lätthittat ställe på hårddisken, t.ex. skrivbordet.

För att kunna öppna en zip-fil måste du ha ett program som hanterar zip-filer. Vanligaste gratisprogrammet heter 7-zip som du får lov att installera innan du kan öppna den hämtade filen.

Dubbelklicka sedan på rubygems-1.8.24.zip och packa upp mappen rubygems-1.8.24 till C:\ruby mappen du skapade vid ruby-installationen. Döp om den i Windows till rubygems så att den blir lättare att hitta.

Starta ett konsollfönster och ändra katalog tills du kommer till C:\ruby\rubygems och väl där skriver du bara:

ruby setup.rb

då borde du få upp en bekräftelse med:

RubyGems 1.8.24 installed

Även om det ser ut som om ingenting händer efter det är det viktigt att gems får jobba klart, det händer nämligen saker under ytan, uppdateringar från Internet osv. så låt bara datorn stå. Efter någon minut får du upp meddelnden om ev. ändringar som gjorts. När det slutligen står:

C:\ruby\rubygems>

i det svarta fönstret är installationen klar och går att använda.

Installera rubygems i Ubuntu[redigera]

Installerar du ruby 1.9.x ingår rubygems, men för version 1.8 måste rubygems installeras utifrån. Använd programhanteraren i Ubuntu, sök upp rubygems version 1.7.2-1 och installera det. Det tar några minuter, och det är allt som behövs.