Matematik för årskurs 7-9/Algebra/Uttryck

Från Wikibooks


Uttryck

3.1  Uttryck – förenkla olika sorters uttryck.
3.1.1  Addition/subtraktion (2x+x)
3.1.2  Parenteser (2x+3)-(x-1)
3.1.3  Multiplikation av parenteser 3(x+2)
3.1.4  Potenser (x+1)^2


Skriva uttryck[redigera]

Detta ska nog inkluderas under de andra rubrikerna så att man i varje del övar på att skriva uttryck från text.

Eller så är detta en start så att man får börja med detta eftersom det brukar vara väldigt abstrakt med uttryck i början.


Övningsuppgifter[redigera]

Addition/subtraktion[redigera]

Övningsuppgifter[redigera]

Uppgifter  visa  diskussion  redigera 

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

1. Förenkla följande uttryck:

a) 2x + 3x
b) 2x - x
c) 2 + 3x + x
d) 2 + 3x + 2 - x

2. Förenkla följande uttryck:

a) 15x + 3x
b) 2x - 3x
c) 2x + 3 + 3x
d) 12 - 3x + 2 - x
Parenteser[redigera]

Övningsuppgifter[redigera]

Uppgifter  visa  diskussion  redigera 

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

1. Förenkla följande uttryck:

a) (2 + x) + (2 + x)
b) (2 - x) + (1 + x)
c) (2 + x) - (2 + x)
d) (2 + x) - (2 - x)
Multiplikation av parenteser[redigera]

Övningsuppgifter[redigera]

Uppgifter  visa  diskussion  redigera 

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

1. Förenkla följande uttryck:

a) 2(2 + x)
b) 3(2 - x) + 2(1 + x)
c) 3(2 + x) - 2(2 + x)
d) 2(2 + x) - 2(2 - x)

2. Förenkla följande uttryck:

a) x(2 + x)
b) x(2 - x) + y(1 + x)
c) 3(2 + x) - x(2 + x)
d) y(2 + x) - 2(y - x)

3. Förenkla följande uttryck:

a) (2 + x)(2 - x)
b) (2 - x)(1 + x)
c) (2 + x)(2 + x)
d) y(2 + x)(2 + x) - 2(y - x)(2 + x)

4. Förenkla:

a) 3x(4-3)+7x
b) 4x(3y+5z)
c) 8(2x+5z)-2x(4+2)
Potenser[redigera]

Övningsuppgifter[redigera]

Uppgifter  visa  diskussion  redigera 

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

1. Förenkla följande uttryck:

a) xyx
b) (x + y)2
c) (2 + x) - x2
d) (2 + x)2 - (2 - x)2
Blandat[redigera]

Övningsuppgifter[redigera]

Uppgifter  visa  diskussion  redigera 

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

1. Ett dagis har x barn. Ett år slutar 12st barn. I början av året börjar 4st barn. Under året börjar 5st till. Hur många är kvar om x var 37?Länkar[redigera]