Matematik för årskurs 7-9/Algebra/Uttryck/Uppgifter/Multiplikation av parenteser

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Förenkla följande uttryck:

a) 2(2 + x)
b) 3(2 - x) + 2(1 + x)
c) 3(2 + x) - 2(2 + x)
d) 2(2 + x) - 2(2 - x)

<inc>Förenkla följande uttryck:

a) x(2 + x)
b) x(2 - x) + y(1 + x)
c) 3(2 + x) - x(2 + x)
d) y(2 + x) - 2(y - x)

<inc>Förenkla följande uttryck:

a) (2 + x)(2 - x)
b) (2 - x)(1 + x)
c) (2 + x)(2 + x)
d) y(2 + x)(2 + x) - 2(y - x)(2 + x)

<inc>Förenkla:

a) 3x(4-3)+7x
b) 4x(3y+5z)
c) 8(2x+5z)-2x(4+2)