Matematik för årskurs 7-9/Algebra/Uttryck/Uppgifter/Blandat

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Ett dagis har x barn. Ett år slutar 12st barn. I början av året börjar 4st barn. Under året börjar 5st till. Hur många är kvar om x var 37?