Matematik för årskurs 7-9/Algebra/Uttryck/Uppgifter/Addition/subtraktion

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Förenkla följande uttryck:

a) 2x + 3x
b) 2x - x
c) 2 + 3x + x
d) 2 + 3x + 2 - x

<inc>Förenkla följande uttryck:

a) 15x + 3x
b) 2x - 3x
c) 2x + 3 + 3x
d) 12 - 3x + 2 - x