Historiska berättelser från Baskemölla/Soldat Åke Denker

Från Wikibooks

Vem var då denne Denker? Ett namn som helt avviker från de vanliga. Efterforskningar i kyrkoböcker ger ett svar på frågan. Åke Håkansson Denker, var son till Håkan Persson, född i Järrestad och som gifter sig med en flicka från Baskemölla och blir fiskare. Paret får flera barn och den yngste av dessa är Åke. Genom en slump finner jag ett intyg, skrivet av Ryttmästare Schönström, på Delperöd, som intygar att Soldat Åke Denker, med nr 97 vid Cimbrishamns Esqadron av Kongl. Skånska Dragon-regementet är son till fiskaren Håkan Persson i Baskemölla och fri från akta börd därstädes.

Åke Denker gifter sig med en flicka från Kivik och bosätter sig på Baskemölla, där de får 3 flickor och en pojke. Troligen blir Denker soldat i ett antal år för att senare bli fiskare i Baskemölla.

Åke Denker har ett hus på Baskemölla som ärvs av hans äldsta dotter när fadern drunknar. Efter denna dotters död ärvs huset av den yngsta dottern Christina, som är född den 25 januari 1849. Hon är gift med fiskaren Per Nilsson på Vitemölla.

År 1901 säljer paret huset på Baskemölla och därmed försvinner knytningen av namnet Denker till Baskemölla. Åke Denkers ende son dog i 20-års åldern. Den enda möjligheten att det skall finnas anförvanter till Denker är genom dottern Christina på Vitemölla.

Sanningshalten i påståendet att Åke Denker skulle ha svurit falskt, finns inga funna belägg för. Möjligen kan det vara så att Åke Denker, präglad av ett från det vanliga på samhället använda språket, använde ord och meningar från sin tid som soldat, ett s k mustigt språk, blandat med svordomar och Guds namn.

Att Åke Denker varit något utöver det vanliga är ganska klart. Att bedriva fiske, speciellt på den tiden, i en så hög ålder som 76 år, torde vara unikt.

Ser man på åldern hos de 4 fiskarna i olycksbåten, så är dessa 50, 65, 68 och 76 år gamla. Detta ger en medelålder av nära 65 år, vilket måste vara mycket sällsynt, men samtidigt talar det om vilka "Krutgubbar" som det fanns bland fiskarna i kustsamhällena på Österlen.

Historiska berättelser från Baskemölla

Befolkningsutveckling i Baskemölla · Händelser i Järrestads Häradsrätt 1705 · Jöns Åkesson blev instämd till Järrestads Häradsrätt 1708 · Ett giftomål som kom upp i Häradsrätten 1711 · Ett levnadsöde från 1728 · Livet på fiskeläget omkring 1850 · Sjöfararna · Fartygsförlisning 1876 · Drunkningsolyckan vid hamninloppet 1887 · En fiskare från byn blev rik · Soldat Åke Denker · Strandning av Elna 1944 · Skyddsvärnen från 2:a världskriget