Hoppa till innehållet

Att byta från Windows till UNIX

Från Wikibooks

Arbetet på boken har endast påbörjats. Vissa kapitel kan vara användbara, men helheten är mycket bristfällig.

Förord[redigera]

Den här boken innehåller råd och information för den som vill byta sitt operativsystem från Microsoft Windows till någon UNIX-variant eller något annat Unix-liknande system. Den torde vara till nytta obereonde av om du byter från Windows till någon Unix-variant på din egen dator, får tag på gammal Unix-hårdvara som du vill kunna använda, skall logga in en Unix-server eller fått Unix installerat på din dator på arbetsplatsen. Vad gäller själva installationen måste du ändå ty dig till andra källor.

Under de senaste femton åren har väldigt mycket programvara för mindre tekniskt lagda användare utvecklats för Unix eller portats från Windows. I många av dessa projekt har tyngdpunkten uttryckligen varit att underlätta migration från Windows till Unix, dels för enskilda användare, dels för hela organisationer. En Windows-användare kommer alltså att känna sig hemma i miljön på ett helt annat sätt än den som bytte för tio år sedan. En användare som surfar på nätet, läser e-post och använder kontorsprogram kommer inte nödvändigtvis att märka större skillnad än om han hade bytt från en Windows-version till en annan.

Trots detta är Unix ett helt annat operativsystem, med en annan filosofi och andra prioriteringar än Windows. För en systemadministratör, en programmerare eller en användare van att använda olika trick eller anpassa sin omgivning är det viktigt att vara medveten om detta, om man vill utnyttja systemets styrka istället för att slå huvudet i väggen.

Unix har ursprungligen utvecklats av tekniskt lagda användare mer eller mindre för eget bruk, som ett flexibelt och kraftfullt system. Tyngdpunkten har legat på god funktionalitet snarare än hänsyn till nya användare. Tröskeln att lära sig vissa program, såsom textredigeraren vi, kan kännas hög, men den som behärskar programmen arbetar i allmänhet effektivare än den som nöjer sig med en ”användarvänlig” motsvarighet. Ett centralt redskap för den som effektivt vill använda Unix är kommandoraden med dess otaliga verktyg och möjlighet att lätt automatisera de flesta uppgifter.

Det finns inget tvång att genast lära sig alla Unix' egenheter. Många Unix-system erbjuder en enkel installation och verktyg som gör det enkelt att sköta rutinmässigt underhåll av systemet. Men ju bättre man behärskar systemet, desto bättre kan man utnyttja dess starka sidor. Denna bok presenterar dels sådant som är bra att vara medveten om från början, dels en del tips om sådant det lönar sig att bekanta sig närmare med. Lycka till på äventyret!

Avsnitt[redigera]

 1. Del I – Introduktion
  1. UNIX och Unix-liknande system
  2. Installation
  3. Att börja använda Unix
 2. Del II – Programvaruöversikt
 3. Del III – Unix-koncept
 4. Del IV – Installation av Linux
 5. Del V – Kommandotolken
 6. Del VI – Bilagor
  1. Vidare läsning