Att byta från Windows till UNIX/Bilagor

Från Wikibooks

Arbetet på boken har endast påbörjats. Vissa kapitel kan vara användbara, men helheten är mycket bristfällig.

Del IV – Bilagor[redigera]

Vidare läsning[redigera]

Det finns en hel del mindre Unix-guider på Internet och dokumentationen som ingår i Unix-installationen är också rätt omfattande. Det går också till en viss gräns att lära sig använda systemet genom att pröva sig fram. Att få en djupare förståelse är ändå mycket lättare med hjälp av bra böcker. Här presenteras olika typers litteratur.

Introduktionsböcker[redigera]

Det finns böcker av väldigt olika typ för den som vill lära känna Unix.

I synnerhet för GNU/Linux finns böcker som med skärmdumpar och exempel lär läsaren använda de viktigaste programmen steg för steg, meny för meny. Typexemplet är Linux for Dummies (sannolikt också översatt till svenska), skriven för den som är rädd att utsättas för en alltför avancerad text. Dessa böcker kan ofta motsvara vad man lär ut på datoranvändningskurser (till exempel för ”datorkörkortet”), då användaren förväntas lära sig använda enskilda program.

En annan kategori är Linux-böcker som inte riktar sig för personer med dåligt självförtroende, men ändå framförallt lär ut användningen av de grafiska programmen. Ofta beskriver de i första hand en viss version av en viss Linux-distribution och inleds med hur distributionen installeras och ibland ingår en installations-CD. Böckerna blir snabbt föråldrade, då utvecklingen går framåt. Delar av innehållet är ändå användbart i lång tid.

Det finns också böcker som presenterar kommandoraden och de grundläggande koncepten, till exempel Unix in a Nutshell och Unix for the Impatient eller

...

Också böcker avsedda som kurslitteratur kan vara användbara. Unix, i synnerhet Solaris och GNU/Linux, används rätt allmänt i högskolevärlden, både som operativsystem för de allmänna datorerna och som exempel på operativsystem i den mer avancerade IT-undervisningen.

Böcker om enskilda helheter[redigera]

I synnerhet förlaget O'Reilly har en lång rad böcker som behandlar olika koncept och enskilda program.

För programmering rekommenderas Advanced programming in the Unix Environment för den som redan kan programmera i C. Märk att man i Windows ofta inte gör skillnad på sådant som ingår i C-standarden och det som är specifikt för Win32.

Resurser på nätet[redigera]