Hoppa till innehållet

Medicinsk grundkurs

Från Wikibooks

Förord

Medicinsk grundkurs är en fri, internetbaserad lärobok i sjukdoms- och läkemedelslära för gymnasiets omvårdnadsprogram. Boken är skriven utifrån Skolverkets kursplan för kursen OMV1209, och jag försöker täcka in det jag själv tänker mig är rimligt att ha med i en lärobok för undersköterskor vad gäller framför allt sjukdoms- och läkemedelslära. Jag går också lite djupare in på vissa saker än vad jag uppfattar att kursmålen kräver. Avsnitt som är fördjupningar utöver kursmålen avser jag märka på något sätt.

Det är fullt tillåtet att kopiera det som står i den här boken, att skriva ut det, att ändra i det (så länge dina ändringar är seriösa och avser att förbättra boken); ja, du får till och med gå med manuskriptet till ett tryckeri, låta trycka det och sälja det för pengar om du så vill. Detta är en konsekvens av att boken är upplagd på ett WikiMedia-projekt, och alltså omfattas av en sk GNU-licens.

Boken är indelad i två delar: den första delen innehåller ett antal introduktionskapitel av mer allmän karaktär, och den andra delen handlar om människokroppen och dess sjukdomar. I del 2 är boken uppdelad så att vi går igenom de olika organsystemen vart och ett för sig. Varje kapitel i del 2 börjar med ett avsnitt om organsystemets uppbyggnad och funktion i den friska kroppen, därefter kommer ett avsnitt om förändringar vid sjukdom, därefter går vi igenom viktiga undersökningsmetoder och symptom som har med organet/organsystemet att göra, och till sist går vi igenom ett antal vanliga specifika sjukdomstillstånd som kan drabba organet, samt hur dessa sjukdomar yttrar sig, diagnosticeras och behandlas.

Innehållsförteckning

Del 1

Del 2