Medicinsk grundkurs/Hälsa och sjukdom

From Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Hälsa och sjukdom[edit]

I det här kapitlet ska vi djupdyka i några vanliga begrepp som ofta används utan att vi kanske tänker på vad de står för.

Hälsa[edit]

Sjukdom[edit]

Handikapp[edit]

Funktionshinder[edit]

Lidande[edit]

Normal/onormal[edit]