Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Heltalsräkning/Exempel/Additionsuppställning

Från Wikibooks

Beräkna:

a) 278 + 185
b) 525 + 67
c) 963 + 572
d) 372 + 12 + 543 + 619 + 128

Lösning

a)

Svar: 278 + 185 = 463

b-d)