Kemi A/Övningar

Från Wikibooks

Det här är övningsuppgifter till Kemi A. Se även Facit

Introduktion[redigera]

1. Ange vilka ämnen som är kemiska föreningar:

 1. Bordssalt
 2. Ekträ
 3. Moln
 4. Asfalt
 5. ...

2. Ange vilka ämnen som är lösningar:

 1. Havsvatten
 2. Sötvatten
 3. Lättmjölk
 4. Bensin
 5. Salladsdressing
 6. ...

3. Vad i listan är en kemisk reaktion:

 1. En tepåse doppas i en tekopp med vatten
 2. Det börjar regna
 3. En bilmotor startas
 4. ...

4. Vad skiljer en metall från en ickemetall?

5. Avgör med ledning av informationen nedan om ämnena är blandningar eller rena ämnen:

 1. Ett tiokronorsmynt
 2. En kromad metallplåt
 3. Salladsdressing
 4. ...

6. ...

Facit

Atomernas byggnad[redigera]

1. Ange namn och atommassa för grundämnena med följande atomnummer:

 1. 110
 2. 32
 3. 1
 4. ...

2. Hur mycket väger en neutron, vägt i elektroner?

3. Vilka av följande atomer är isotoper:

 1. 14C
 2. 16O
 3. 31P
 4. ...

4. Skriv elektronformlerna för grundämnena i period 3.

5. Vilken bokstavsbeteckning har det yttersta elektronskalet hos grundämnena i period 6?

6. Beskriv hur en neonskylt fungerar.

7. ...

Facit

Grundämnenas släktskap[redigera]

1. I vilka grupper återfinns halvmetallerna?

2. Följande ämnen har liknande egenskaper utom ett. Vilket?

3. Vilka egenskaper har ädelgaserna?

4.


Facit

Kemisk bindning[redigera]

1. Hur många elektroner har joner i sitt yttersta skal?

2. Skriv reaktionsformerna för följande reaktioner:

 1. Natrium och väte
 2. Kalcium och brom
 3. Kol och brom
 4. Svavel och syre
 5. Svavel och klor
 6. Klor och järn

3. Vilka av följande påståenden är sanna:

 1. Molekyler dras till varandra
 2. Molekyler kan inte bilda kristaller
 3. När väte reagerar med alkalimetaller bildas kovalenta bindningar
 4. Salter består av en metall och en ickemetall
 5. ...

4. ...

Facit

Storheter[redigera]

Reaktionsformler[redigera]

Några räkneexempel:

...

Molekyler och jonföreningar[redigera]

1. Skriv ut de reaktionsformler som motsvarar följande ordformler

2. Följande formler är inte balanserade. Ange koefficienterna.

3. x g av ämne A ...

4. ...

Lösningar[redigera]

1. ...


Facit

Syrabasreaktioner[redigera]

Facit

Oxidation och reduktion[redigera]

Facit

Kolföreningar[redigera]

Facit

Aggregationsformerna[redigera]

Vad är det som händer när ett ämne går från gas till fast form?

Facit

Lösningar[redigera]

Facit

Energi[redigera]

Facit

Ickemetaller[redigera]

Facit

Moderna material[redigera]

Facit