Kemi A/Facit

Från Wikibooks

Det här är facit till övningsuppgifterna i Kemi A. Se även Övningar

Introduktion[redigera]

Övningar

Atomernas byggnad[redigera]

Övningar

Grundämnenas släktskap[redigera]

Övningar

Kemisk bindning[redigera]

1. Hur många elektroner har joner i sitt yttersta skal?

SVAR: Alla joner strävar efter ädelgasskal, och strävar då emot åtta valenselektroner i sitt yttersta skal.

2. Skriv reaktionsformerna för följande reaktioner:

1. Natrium och väte SVAR: Na-H (Polär kovalent bindning)

2. Kalcium och brom SVAR: Ca2Br (Jonförening)

3. Kol och brom SVAR: C-Br4(opolär kovalent bindning)

4. Svavel och syre SVAR: S=O (Starkt polär kovalent dubbelbindning)

5. Svavel och klor SVAR: S-Cl2 (Svagt polär kovalent bindning)

6. Klor och järn SVAR: FeCl2 (Jonförening)


3. Vilka av följande påståenden är sanna:

Molekyler dras till varandra SVAR:sant

Molekyler kan inte bilda kristaller SVAR:Falskt

När väte reagerar med alkalimetaller bildas kovalenta bindningar SVAR: Falskt

Salter består av en metall och en ickemetall SVAR:sant

Övningar

Storheter[redigera]

Övningar

Reaktionsformler[redigera]

Övningar

Syrabasreaktioner[redigera]

Övningar

Oxidation och reduktion[redigera]

Övningar

Kolföreningar[redigera]

Övningar

Aggregationsformerna[redigera]

Övningar

Lösningar[redigera]

Övningar

Energi[redigera]

Övningar

Ickemetaller[redigera]

Övningar

Moderna material[redigera]

Övningar