Kemi A:Facit

Från Wikibooks


7. Vad menas med atomnummer och masstal?

8. Skriv sambandet mellan masstal, antal protoner och antal neutroner i en atom.


9. Förklara hur man med den s.k. kol-14 metoden kan åldersbestämma döda djur och växter.