Hoppa till innehållet

InputQuery

Från Wikibooks

Visar en meddelanderuta som låter användaren skriva in en textsträng.

Unit
  Dialogs
function InputQuery(const ACaption, APrompt: string; var Value: string): Boolean;

Beskrivning[redigera]

Anropa InputBox för att visa en meddelanderuta förberedd för användaren att skriva in en textsträng med en maximal längd på 255 tecken. ACaption är titeln på själva meddelanderutan. APrompt är den text som berättar för användaren vad som ska fyllas i. Value är den text som syns i textrutan som en standard, och som användaren skall ersätta.


Denna typ av dialog är alltid på engelska med knapparna OK och Cancel. En modifierad variant heter InQuery.


InputQuery returnerar True om användaren väljer OK och False om använadaren väljer Cancel eller trycker på Esc tangenten. Om ett standardvärde ska användas då användaren väljer Cancel, använd InputBox i stället.

Exempel[redigera]

I detta exempel kontrolleras det om använader väljer OK eller Cancel, genom en ytterligare meddelanderuta dyker upp med texten "Hej " och det som står skrivet i textrutan. Detta sker endast om användaren väljer OK.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  S: String;
begin
  S := 'Anders';
  If InputQuery('Skriv ditt namn','Namn',S) then
    ShowMessage('Hej '+S);
end;

Så här ser detta exempel ut då det används: