Hoppa till innehållet

ShowMessage

Från Wikibooks

Visar en meddelandruta med en OK knapp på.

Unit
  Dialogs
procedure ShowMessage(const Msg: string);

Beskrivning[redigera]

Anropa ShowMessage för att visa en enkel meddelanderuta med en OK knapp på. Namnet på programmets exekverbara fil syns på ramen på meddelanderutan. Msg parametern är meddelande texten som kommer att synas i rutan.


Om du vill visa en meddelanderuta med fler knappar, eller med en ikon, använd MessageDlg funktionen.
Om användaren trycker tangenterna Ctrl+C i meddelanderutan, så placeras texten i utklippshanteraren

Exempel[redigera]

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin 
  ShowMessage('Hallå världen!');
end;

Resultatet av detta exempel visar en meddelanderuta som ser ut så här: