InputBox

Från Wikibooks

Visar en meddelanderuta som låter användaren skriva in en textsträng.

Unit
  Dialogs
function InputBox(const ACaption, APrompt, ADefault: string): string;

Beskrivning[redigera]

Anropa InputBox för att visa en meddelanderuta förberedd för användaren att skriva in en textsträng med en maximal längd på 255 tecken. ACaption är titeln på själva meddelanderutan. APrompt är den text som berättar för användaren vad som ska fullas i. ADefault är den text som syns i textrutan som en standard, och som användaren skall ersätta.


Denna typ av dialog är alltid på engelska med knapparna OK och Cancel. En modifierad variant heter InQuery.


Om användaren väljer Cancel knappen, InputBox returnerar den angivna standardtexten. Om användaren väljer OK knappen så returneras texten som står skrivet i textrutan.

Använd InputBox funktionen när det finns ett standardvärde som ska användas när användaren väljer Cancel knappen (eller trycker på Esc tangenten) för att komma ifrån meddelanderutan. Om programmet behöver veta vilken knapp som användaren klicker på så bör InputQuery användas.

Exempel[redigera]

I det här exemplet så frågar programmet användaren efter deras namn, standardtexten är Sven.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  S: String;
begin
  S := 'Anders';
  S := InputBox('Skriv ditt namn','Namn',S);
end;

Så här ser det ut då detta exempel används: