Hoppa till innehållet

En Introduktion till Sociologi

Från Wikibooks


Sociologi är studiet av människans sociala liv. Människans sociala liv är komplext och mångfacetterat, och på grund av den komplexiteten har Sociologi som forskningsdisiplin delats upp i flera specialområden. Den första delen av den här boken hanterar Sociologins grunder och tar då upp bland annat en introduktion till forskningsområdet, dess forskningsmetoder och några tongivande teoretiska perspektiv. De resterande avsnitten fokuserar på olika forskningsområden inom Sociologin.

Innehåll[redigera]

Meta

Denna bok har sitt ursprung i en översättning av den här boken

Eftersom båda böcker är levande dokument kan de båda ha utvecklats oberoende av varandra sen översättningen.