Hoppa till innehållet

En Introduktion till Sociologi/Ordlista

Från Wikibooks

Ord och Begrepp

[redigera]

Axiom

[redigera]

Anomi

[redigera]

Anomi betecknar ett tillstånd av normlöshet inom en samhällsstruktur.

Empirism

[redigera]

Deduktion

[redigera]

Differentiering

[redigera]

Funktionalism

[redigera]

Hawthorne-effekten

[redigera]

Hypotes

[redigera]

Interdependens

[redigera]

Kontext

[redigera]

Sammanhang

Kvalitativ

[redigera]

Kvantitativ

[redigera]

Mekanisk solidaritet

[redigera]

Organisk solidaritet

[redigera]

Paradigm

[redigera]

Positivism

[redigera]

Pseudovetenskap

[redigera]

Social solidaritet

[redigera]

Strukturfunktionalism

[redigera]

Teori

[redigera]

Variabel

[redigera]

Variabler är mätbara fenomen med varierande värden (t.ex. kan samhällsklass variera mellan överklass och underklass).


Verstehen

[redigera]

Personer

[redigera]

Aristoteles

[redigera]

(På wikipedia: Aristoteles.)

Bascal, Blaise

[redigera]

(På wikipedia: Blaise Pascal.)

Durkheim, Émile

[redigera]

(På wikipedia: Émile Durkheim.)

Freud, Sigmund

[redigera]

(På wikipedia: Sigmund Freud.)

Marx, Karl

[redigera]

(På wikipedia: Karl Marx.)

Hobbes, Thomas

[redigera]

(På wikipedia: Thomas Hobbes.)


Leibniz, Gottfried

[redigera]

(På wikipedia: Gottfried Wilhelm von Leibniz.)


Kepler, Johannes

[redigera]

(På wikipedia: Johannes Kepler.)


James, William

[redigera]

(På wikipedia: William James.)


Newton, Isaac

[redigera]

(På wikipedia: Isaac Newton.)


Platon

[redigera]

(På wikipedia: Platon.)


Putnam, Robert

[redigera]

(På wikipedia: Robert Putnam.)


Weber, Max

[redigera]

(På wikipedia: Max Weber.)

Övrigt

[redigera]

Leviathan

[redigera]