Hoppa till innehållet

Weimarrepubliken

Från Wikibooks
Valkampanj i Berlin, 1919

Weimarrepubliken 1918 - 1933 var en kort glimt av demokrati i Tyskland, efter kejsardömets avskaffande och före nazisternas maktövertagande. Under denna korta period brottades Tyskland inte bara med hur man bygger en stabil demokrati utan också med modernismens förändring av idévärlden och den kulturexplosion som åtföljde.

I det Tyskland som skildras i den berömda filmen Cabaret skapades nydanande konst, litteratur och filosofi, samtidigt som brutaliteten låg och jäste, precis under ytan.

Innehåll

[redigera]

Temat fokuserar på Weimarrepubliken ur kulturhistorisk och idéhistorisk synvinkel. Dessutom ingår material kring historieskrivning, med Weimarrepubliken som utgångspunkt.

Inledning

[redigera]

Weimarrepubliken fascinerar av många anledningar. Denna korta epok, som bara varar mellan 1918 och 1933, visar i koncentrerad form hur skapandet av en demokrati kan se ut, vilka svårigheter man kan möta när man försöker ersätta andra styrelseskick med folkstyre och den dynamik och kraft som ligger i kulturen.

Republiken lyckades aldrig bli stabil. Svårigheterna med att etablera en stark konstitution, och de enorma utmaningar som låg i arvet efter första världskriget och den moderna världens utmaning av gamla, invanda värderingar motverkade de demokratiska krafterna. Vi kan ändå idag ha svårt att förstå hur ur denna, i hög grad idealistiska och kulturellt förfinade, demokrati, den värsta förbrytarstat historien känt kunde spira.

Vi vet hur det slutade. Men hur kunde vägen leda dit?

Nürnbergrättegången - domslutet.


Historia

[redigera]

En översiktlig bakgrund hittar du här.

Kultur

[redigera]

Historiesyn och historiebruk

[redigera]

Examination

[redigera]

Följande är ett förslag till examination på momentet.

Du väljer ett av dessa ämnen att skriva din essä/kria om. Essän ska vara ca 4 sidor, med fotnoter och källförteckning. Cambria 12, 1,5 radavstånd.

Ämnena är formulerade som påståenden. Din uppgift är att argumentera både för och emot påståendet. Dina argument ska förankras i kursen, använd företeelser, personer och händelser från Weimarrepubliken för att exemplifiera. Du ska också dra självständiga paralleller till andra epoker, händelser eller kulturer. Tänk på att nyansering och förankring är viktiga begrepp från betygskriterierna!

Du ska också avsluta med din egen slutsats, som du motiverar välgrundat!

  • 1. Konst är farligt
  • 2. Demokratin är det bästa styrelseskicket
  • 3. En människa kan göra skillnad
  • 4. Vi bör sträva efter det perfekta samhället