Språkkurser/Franska/Verb

Från Wikibooks
Adjektiv ~ Prepositioner ~ Pronomen ~ Räkneord ~ Substantiv ~ Verb


Verb

Första konjugationen (-er)[redigera]

Exempel: parler, att tala. Roten är parl-.

Indikativ
  1 2 3 11 22 33
Presens parle parles parle parlons parlez parlent
Passé composé ai parlé as parlé a parlé avons parlé avez parlé ont parlé
Imperfekt parlais parlais parlait parlions parliez parlient
Passé simple parlai parlas parla parlâmes parlâtes parlèrent
Futur simple parlerai parleras parlera parlerons parlerez parleront
Plus-que-parfait avais parlé avais parlé avait parlé avions parlé aviez parlé avaient parlé
Passé antérieur eus parlé eus parlé eut parlé eûmes parlé eûtes parlé eurent parlé
Futur antérieur aurai parlé auras parlé aura parlé aurons parlé aurez parlé auront parlé
Konjunktiv
  1 2 3 11 22 33
Presens parle parles parle parlions parliez parlent
Passé aie parlé aies parlé ait parlé ayons parlé ayez parlé aient parlé
Imperfekt parlasse parlasses parlât parlassions parlassiez parlassent
Plus-que-parfait eusse parlé eusses parlé eût parlé eussions parlé eussiez parlé eussent parlé
Konditionalis
  1 2 3 11 22 33
Presens parlerais parlerais parlerait parlerions parleriez parleraient
Passé aurais parlé aurais parlé aurait parlé aurions parlé auriez parlé auraient parlé
Infinitiv
Presens parler
Passé avoir parlé
Particip
  1 2
Presens parlant
Passé parlé (fem. parlée, pl. parlés, fem pl. parlées) ayant parlé
Gerundium
Presens en parlant
Passé en ayant parlé

Andra konjugationen (-ir)[redigera]

Exempel: finir, att sluta. Roten är fin-.

Indikativ
  1 2 3 11 22 33
Presens finis finis finit finissons finissez finissent
Passé composé ai fini as fini a fini avons fini avez fini ont fini
Imperfekt finissais finissais finissait finissions finissiez finissaient
Passé simple finis finis finit finîmes finîtes finirent
Futur simple finirai finiras finira finirons finirez finiront
Plus-que-parfait avais fini avais fini avait fini avions fini aviez fini avaient fini
Passé antérieur eus fini eus fini eut fini eûmes fini eûtes fini eurent fini
Futur antérieur aurai fini auras fini aura fini aurons fini aurez fini auront fini
Konjunktiv
  1 2 3 11 22 33
Presens finisse finisses finisse finissions finissiez finissent
Passé aie fini aies fini ait fini ayons fini ayez fini aient fini
Imperfekt finisse finisses finît finissions finissiez finissent
Plus-que-parfait eusse fini eusses fini eût fini eussions fini eussiez fini eussent fini
Konditionalis
  1 2 3 11 22 33
Presens finirais finirais finirait finirions finiriez finiraient
Passé aurais fini aurais fini aurait fini aurions fini auriez fini auraient fini
Infinitiv
Presens finir
Passé avoir fini
Particip
  1 2
Presens finissant
Passé fini (fem. finie, pl. finis, fem pl. finies) ayant fini
Gerundium
Presens en finissant
Passé en ayant fini

Tredje konjugationen (-re)[redigera]

Exempel: vendre, att sälja. Roten är vend-.

Indikativ
  1 2 3 11 22 33
Presens vends vends vend vendons vendez vendent
Passé composé ai vendu as vendu a vendu avons vendu avez vendu ont vendu
Imperfekt vendais vendais vendait vendions vendiez vendaient
Passé simple vendis vendis vendit vendîmes vendîtes vendirent
Futur simple vendrai vendras vendra vendrons vendrez vendront
Plus-que-parfait avais vendu avais vendu avait vendu avions vendu aviez vendu avaient vendu
Passé antérieur eus vendu eus vendu eut vendu eûmes vendu eûtes vendu eurent vendu
Futur antérieur aurai vendu auras vendu aura vendu aurons vendu aurez vendu auront vendu
Konjunktiv
  1 2 3 11 22 33
Presens vende vendes vende vendions vendiez vendent
Passé aie vendu aies vendu ait vendu ayons vendu ayez vendu aient vendu
Imperfekt vendisse vendisses vendît vendissions vendissiez vendissent
Plus-que-parfait eusse vendu eusses vendu eût vendu eussions vendu eussiez vendu eussent vendu
Konditionalis
  1 2 3 11 22 33
Presens vendrais vendrais vendrait vendrions vendriez vendraient
Passé aurais vendu aurais vendu aurait vendu aurions vendu auriez vendu auraient vendu
Infinitiv
Presens vendre
Passé avoir vendu
Particip
  1 2
Presens vendant
Passé vendu (fem. vendue, pl. vendus, fem pl. vendues) ayant vendu
Gerundium
Presens en vendant
Passé en ayant vendu