Språkkurser/Franska/Adjektiv

Från Wikibooks
Adjektiv ~ Prepositioner ~ Pronomen ~ Räkneord ~ Substantiv ~ Verb


Adjektiv

Adjektiv står i franskan i regel efter substantivet det beskriver, förutom om det relaterar till något som är del av BAGS-regeln (engelska: beauty, age, goodness, size):

  • Skönhet
  • Ålder
  • Bra och dåligt
  • Storlek

Regelbundna adjektiv, till exempel grand, stor, böjs på detta sätt:

grand – stor Maskulinum Femininum
Singular grand grande
Plural grands grandes

Vid komparativ används plus, och vid superlativ används plus plus den bestämda artikeln böjd efter numerus och genus: le (mask.), la (fem.), les (pl.). Det finns undantag som har en egen komparativböjning och inte använder sig av plus, t.ex. bon, vars komparativböjning är meilleur.