Hoppa till innehållet

Språkkurser/Franska/Pronomen

Från Wikibooks


Personliga pronomen

[redigera]
Personliga pronomen subjekt direkt objekt indirekt objekt disjunktiv
sing. 1 pers. je me me moi
2 pers. tu te te toi
3 pers. mask. il le lui lui
fem. elle la elle*, lui* elle
plur. 1 pers. nous nous nous nous
2 pers. vous vous vous vous
3 pers. mask. ils les leur eux
fem. elles les leur elles

De personliga pronomenen står i stället för en person eller en sak. Franskan saknar direkt motsvarighet till "den" och "det", och man får antingen använda maskulina/feminina pronomen eller ett demonstrativt pronomen istället. De böjs på fyra sätt i franskan, beroende på deras uppgift i meningen: subjekt, direkt objekt/ackusativobjekt, indirekt objekt/dativobjekt, disjunktiv/betonat. Exempel:

  • Jag ser henne. Je la vois.
  • Jag (betonat) ser henne. Moi, je la vois.
  • Vi ringer (till) honom. Nous lui téléphonons. / Nous téléphonons à lui.

*Som prepositionsobjekt elle, annars lui.

Reflexiva pronomen

[redigera]

Reflexiva pronomen är identiska med vanliga objektspronomen i franskan, utom i tredje person, där man finner pronomenet se (jämför sig).

  • Jag ska tvätta mig i morgon. Je me laverai demain.
  • Vad heter han? (egentligen: Vad kallar han sig?) Il s’appelle comment ? Här har se kontraherats till s’.

Possessiva pronomen

[redigera]

De possessiva pronomenen beskriver ägande och böjs efter genus och numerus.

Förenade
possessiva
pronomen
Det ägda
sing. plur.
mask. fem.
Ägare sing. 1 pers. mon ma mes
2 pers. ton ta tes
3 pers. son sa ses
plur. 1 pers. notre nos
2 pers. votre vos
3 pers. leur leur leurs

De förenade pronomenen står förenade med ett substantiv, och före detta, till skillnad från de flesta adjektiv.

  • min far. mon père.
  • era hundar. vos chiens.
  • deras hus. leur maison.
  • hennes bror. son frère. - Lägg märke till att pronomenet böjs efter genus hos det ägda, och inte hos ägaren.
Självständiga
possessiva
pronomen
Det ägda
sing. plur.
mask. fem. mask. fem.
Ägare sing. 1 pers. le mien la mienne les miens les miennes
2 pers. le tien la tienne les tiens les tiennes
3 pers. le sien la sienne les siens les siennes
plur. 1 pers. le nôtre la nôtre les nôtres les nôtres
2 pers. le vôtre la vôtre les vôtres les vôtres
3 pers. le leur la leur les leurs les leurs

De självständiga står utan följande substantiv.

  • Din tröja är fin, men min är finare. Ton pull est joli, mais le mien est plus joli.

Demonstrativa pronomen

[redigera]

ce = mask. sing. cette = fem. sing. ces = plur. celui = mask. sing. celle = fem. sing. celles = fem. plur. ceux = mask. plur.

ce, cette, celui, celle = den, det

ces, ceux, celles = dem

Relativa pronomen

[redigera]

I det franska språket är qui, que och dont de vanligaste relativa pronomen.

1. qui: fungerar som satsens subjekt, t. ex. C'est la fille qui est jolie ('Det är flickan, som är söt.').

2. que: fungerar som satsens objekt, t. ex. C'est la voiture que j'achèterais ('Det är bilen, som jag skulle köpa.').

3. dont: syftar tillbaka på ett tidigare nämnt uttryck med prepositionen de: C'est la vie dont je rêve ('Det är livet, som jag drömmer om.').

Interrogativa pronomen

[redigera]

Indefinita pronomen

[redigera]