Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Heltalsräkning/Exempel/Utfyllnadsalgoritmen

Från Wikibooks

Beräkna

a) 495 − 123
b) 317 − 183

Lösning

a) För att få en femma i entalspositionen av 123 så ska man addera 2. 123 + 2 = 125. För att få en nia i tiotalspositionen av 125 så ska man addera 70. 125 + 70 = 195. För att få en fyra i hundratalspositionen av 195 så ska man addera 300. 195 + 300 = 495. Talen som jag har adderat till 123 för att få 495 är: 2, 70 och 300, så 495 − 123 = 2 + 70 + 300 = 372.

b) För att få en sjua i entalspositionen av 183 så ska man addera 4. 183 + 4 = 187. För att få en etta i tiotalspositionen av 187 så ska man addera 30. 187 + 30 = 217. För att få en trea i hundratalspositionen av 217 så ska man addera 100. 217 + 100 = 317. Talen som jag har adderat till 183 för att få 317 är: 4, 30 och 100, så 317 − 183 = 4 + 30 + 100 = 134.