Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Heltalsräkning/Exempel/Talsorter

Från Wikibooks

Beräkna:

a) 278 + 185
b) 525 + 67
c) 963 + 572
d) 372 + 12 + 543 + 619 + 128

Lösning

a)

Först delar vi upp talen i deras olika talsorter:

278 = 200 + 70 + 8
185 = 100 + 80 + 5

Sedan lägger vi ihop delarna var för sig:

200 + 100 = 300
70 + 80 = 150
8 + 5 = 13

Till sist lägger vi ihop alltihop:

300 + 150 + 13 = 463

Svar: 278 + 185 = 463

b)

525 + 67 = 500 + 80 + 12 = 592

Svar: 525 + 67 = 592

c)

963 + 572 = 1400 + 130 + 5 = 1535

Svar: 963 + 572 = 1535

d)

372 + 12 + 543 + 619 + 128 = 1500 + 150 + 24 = 1674

Svar: 372 + 12 + 543 + 619 + 128 = 1674