Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Heltalsräkning/Exempel/Multiplikationsuppställning

Från Wikibooks

Beräkna

a) 526 · 3
b) 37 · 468
c) 56 · 300
d) 7000 · 4800

Lösning


a)

Svar: 526 · 3 = 1578

b)

Svar: 37 · 528 = 17316

c)

Svar: 56 · 300 = 16800

d)

Svar: 7000 · 4800 = 33600000