Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Heltalsräkning/Exempel/Kort division

Från Wikibooks

Beräkna

a) 56 / 4
b) 137 / 4
c) 121 / 11
d) 123456789 / 3
e) 1200 / 40

Lösning


a)

Svar: 56 / 4 = 14

b)

Svar: 137 / 4 = 34 rest: 1

c)

Svar: 121 / 11 = 11

d)

Svar: 123456789 / 3 = 41152263

e)

Svar: 1200 / 40 = 30