Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Decimaltal/Uppgifter/Addition och subtraktion

Från Wikibooks

Grund-nivå

<inc>Beräkna:

a) 0,2 + 0,1
b) 0,1 + 1,2
c) 2,1 + 2,3
d) 0,41 + 0,12

<inc>Beräkna:

a) 10,2 + 10,3
b) 0,4 + 1,2
c) 5,25 + 2,32
d) 0,231 + 0,342


E-nivå

<inc>Beräkna:

a) 5,2 + 0,3
b) 6,11 + 2,5
c) 0,75 + 2,32
d) 3,831 + 0,2

<inc>Beräkna:

a) 0,9 + 0,3
b) 0,41 + 5,7
c) 0,99 + 0,1
d) 0,607 + 0,333

<inc>Tre klasskompisar gick och mätte hur långa de var. Per fick reda på att han var 1,61 meter lång, Johanna att hon var 1,59 och Anna att hon var precis 1,6 meter. Skriv dem i ordning med den längsta först.

<inc> vad är störst i varje par av tal:

a) 0,1 eller 0,12
b) 3,99 eller 4,1
c) 190,89 eller 20,91
d) 1,10 eller 1,9


C-nivå

<inc>Beräkna:

a) 0,9 + 0,3 + 1,2
b) 0,61 + 4,6 + 0,59
c) 0,89 + 0,121 + 0,4
d) 0,12 + 1,2 + 12

<inc>Beräkna 0,1 + 0,02 + 0,003 + ... + 0,000000009


A-nivå

<inc>Beräkna 0,1 + 0,2 + ... + 0,8 + 0,9


Fördjupning

<inc>Beräkna:

a) 0,111... + 0,222...
b) 0,333... + 0,666...
c) 0,333... + 0,1666...
d) 0,111... + 0,999...


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!