Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Bråktal/Uppgifter/Förlänga och förkorta bråk

Från Wikibooks

Grund-nivå

<inc>Förkorta följande bråk med 2:

a)
b)
c)
d)

<inc>Förkorta följande bråk med 3:

a)
b)
c)
d)

<inc>Förkorta följande bråk så mycket det går:

a)
b)
c)
d)

<inc>Förläng följande bråk med 3:

a)
b)
c)
d)

<inc>Förläng följande bråk så det blir tiondelar:

a)
b)

<inc>Vilket bråk är störst:

a)
b)
c)

<inc>Hitta bråken som är lika stora:

a)
b)


E-nivå

<inc>Förkorta följande bråk så mycket det går:

a)
b)
c)
d)

<inc>Ange i enklaste form hur många bollar som är röda:

a)
b)
c)
d)

<inc>Förläng följande bråk så det blir hundradelar:

a)
b)
c)
d)
e)

<inc>Förläng följande bråk så det blir samma nämnare:

a)
b)
c)
d)

<inc>Vilket bråk är störst:

a)
b)

<inc>Hitta bråken som är lika stora:

a)
b)


C-nivå

<inc>Förkorta följande bråk så mycket det går:

a)
b)

<inc>Förläng följande bråk så det blir hundradelar:

a)
b)
c)
d)
e)


A-nivå

Fördjupning

Om man börjar med bråket och sedan tar summan av täljaren och nämnaren (1 + 1) som ett nytt bråks nämnare och sätter den förra nämnaren (1) till täljare så får man . Sedan kan man göra samma sak igen så att man nu får . När man gjort detta många gånger kommer man komma väldigt nära ett tal. Vilket och vad kallas det talet (Googla)?

När man håller på med bilder är det ibland intressant att prata om hur höjden och bredden förhåller sig till varandra. Det brukar skrivas som 16:9 eller 4:3. Här är några olika förhållanden som används. Rangordna dem efter hur breda de är i förhållande till sin höjd.

Gyllene snittet: 1,618:1
Kvadrat: 1:1
Gammal TV: 4:3
Widescreen TV: 16:9
Bio: 2,39:1
Foto: 2:3
Dataskärm: 16:10
Papper: 1:1,4


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!