Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Bråktal/Uppgifter/Ange tal i bråkform

Från Wikibooks

Grund-nivå

<inc>Ange hur stor del av figurerna som är grå:

a)
b)
c)

<inc>Skriv som ett bråk talet som har 3 i täljaren och 7 i nämnaren.

<inc>Vilket bråk är störst:

a)
b)

<inc>Beräkna:

a) en tredjedel av 15
b) hälften av 30


E-nivå

<inc>Ange hur stor del av figurerna som är grå:

a)
b)
c)
d)

<inc>Ange hur stor del av figurerna som är grå:

a)
b)

<inc>I en klass gick det 28 elever. I den klassen var det 15 killar. Ange hur stor del av klaasen som var:

a) killar
b) tjejer

<inc>På en resturang var en tredjedel av rätterna på menyn kötträtter. Sammanlagt fanns det 15 rätter på menyn.

a) Hur många kötträtter hade resturangen på sin meny?
b) På samma resturang var två femteldelar av rätterna desserter. Hur många desserter hade de?

<inc>Beräkna:

a) två tredjedelar av 15
b) en niondel av 90
c) sju tiondelar av 100
d) fyra femtedelar av 20


C-nivå

A-nivå

Fördjupning

Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!