Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Potensräkning/Uppgifter/Potensräkning

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning

<inc>Skriv utan exponent:

a)
b)
c)
d)


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i de i!

<inc>Skriv utan exponent:

a)
b)
c)
d)

<inc>Skriv utan exponent:

a)
b)
c)
d)

<inc>Skriv utan exponent:

a)
b)
c)
d)

<inc>Skriv utan exponent:

a)
b)
c)
d)

<inc>Skriv med exponent:

a) 4 upphöjt till 3
b) basen 2 och exponenten 3
c) 2 · 2 · 2 · 2 · 2
d)

<inc>Beräkna:

a)
b)
c)
d)

<inc>Vad är sista siffran i följande tal:

a)
b)
c)
d)

<inc>Beräkna .

a) Vilken konstant är väldigt nära?
b) Hur många procent skiljer?

<inc>Primtalsuppdela följande tal:

a) 6
b) 8
c) 18
d) 768