Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Potensräkning/Uppgifter/Grundpotensform

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i de i!

<inc>Skriv i grundpotensform:

a)
b)
c)
d)

<inc>Skriv i grundpotensform:

a)
b)
c)
d)

<inc>Skriv i grundpotensform:

a)
b)
c)
d)

<inc>Skriv i grundpotensform:

a)
b)
c)
d)

<inc>Solens volym är 1,41 · 1027 m3. Jordens volym är 1,08 · 1021 m3. Hur många gånger större volym har solen?

<inc>Solens diameter är 1,392 · 109 m. Jordens diameter är 1,27 · 107 m. Hur många jordklot få plats i rad i solen?

<inc>Solens väger 1,9891 · 1030 kg. Jordens väger "bara" 5,9736 · 1024 kg. Hur många jordklot skulle hela solens massa räcka till?

<inc>Solen består nästan bara av väteatomer som väger 1.674 · 10-27 kg. Solen väger 1,9891 · 1030 kg. Hur många väteatomer består solen av?