Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Alternativa talsystem/Uppgifter/Vårt talsystem

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i de i!