Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Alternativa talsystem/Uppgifter/Binära talsystemet

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i de i!

<inc>Gör om dessa tal till talbasen 2

a) 7
b) 27
c) 512

<inc>Gör om dessa tal till talbasen 2

a) 1
b) 2
c) 3

<inc>Gör om dessa tal till talbasen 10 (Vanliga tal)

a) 10
b) 111
c) 101010