Matematik för årskurs 7-9/Funktioner och grafer/Koordinatsystem/Uppgifter/Koordinatsystem

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!

<inc>Beräkna arean på figurerna som har hörn i punkterna som anges.

a) (0, 0), (3, 0), (3, 2), (0, 2)
b) (4, 3), (4, 2), (2, 2), (2, 3)
c) (5, 2), (-3, 2), (-3, -1), (5, -1)
d) (110, 352), (113, 352), (113, 348), (110, 348)

<inc>Beräkna arean på figurerna som har hörn i punkterna som anges.

a) (0, 0), (3, 0), (3, 2)
b) (4, 3), (8, 3), (6, 5)
c) (1, 2), (4, 3), (2, 5)
d) (0, 2), (3, 0), (4, 5), (3, 7)