Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Funktioner och grafer/Funktioner/Uppgifter/Rita diagram med dator

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!

<inc>Mata in följande funktioner i Google: (länk: www.google.se)

a) y=2x+3 eller f(x)=2x+3 eller 2x+3
b) 1/x
c) 400+1.6x
d) x+3, 2x-1
e) x^2+y
f) (sqrt(cos(x))*cos(200 x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(9-x^2), -sqrt(9-x^2) from -4.5 to 4.5
Tips: mer om hur du kan använda Google här: Matematik för årskurs 7-9/Resurser#Google

<inc>Mata in följande funktioner i Wolfram alpha: (länk: www.wolframalpha.com)

a) y=2x+3 eller 2x+3
b) 1/x
c) 400+1.6x
d) x+3, 2x-1
e) x^2+y
Tips: mer om hur du kan använda Wolfram alpha här: Matematik för årskurs 7-9/Resurser#Wolfram alpha

<inc>Något med Calc/Excel eller dylikt...