Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Funktioner och grafer/Funktioner/Uppgifter/Om funktioner

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Försök klura ut vad det är för funktioner som är under de olika lådorna:

a)
2 → → 6
3 → → 9
1 → → 3
b)
7 → → 10
1 → → 4
5 → → 8
c)
2 → → 2
4 → → 6
5 → → 8
d)
4 → → 6
2 → → 8
7 → → 3

<inc>Vad för utvärde har funktionen f(x) = 3x - 1 om:

a) x = 2
b) x = 7
c) x = 0

<inc>Beräkna funktionen nedans värde för de olika x-värdena.

a) 0
b) 2
c) -1
d) 1

<inc>Beräkna funktionen nedans värde för de olika x-värdena.

a) 0
b) 1
c) -1
d) -2

<inc>Beräkna funktionen nedans värde för de olika x-värdena.

a) 0
b) 3

<inc>Vad måste man ha haft som x-värde i funktionen f(x) = 10 - 2x om:

a) f(x) = 2
b) f(x) = 8
c) f(x) = 1

<inc>Vad är sant:

a) En funktion kan ha samma värde för två olika x-värden.
b) En funktion kan ha olika värden för alla olika x-värden.
c) En funktion kan ha olika värden för samma x-värde.
d) Två funktioner kan ha samma värde för olika x-värden.

<inc>Här följer några funktioner:

f1(x) = 2x
f2(x) = x2
f3(x) = x + 2
f4(x) = 2
Vilken kan det vara om vi vet att f(0) = 0 och f(1) = 2?

<inc>Hitta på en funktion som uppfyller följande villkor:

a) f(0) = 0 och f(2) = 1
b) f(1) = 0, f(2) = 1 och f(3) = 3