Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Funktioner och grafer/Funktioner/Uppgifter/Läsa av diagram

Från Wikibooks

Grund-nivå


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

<inc>Googla efter 5x-x^2.

a) Med vilket x-värde är funktionen störst?
b) Vid vilka värden är funktionen lika med noll?

<inc>Googla efter sin(x).

a) Vad är sin(0)?
b) Vad tror du denna funktionen kan användas till?

<inc>Googla efter sqrt(x).

sqrt är en förkortning för square root som är den vanliga roten ur.
a) Vad är roten ur 4?
b) Vad är roten ur 2?
c) Varför finns den bara för positiva x-värden?
Prova att googla efter sqrt(4), sqrt(2) eller sqrt(-4).

<inc>Skriv in 5x-x^2 i Wolfram alpha.

a) När är funktionen lika med noll (Står under Roots)?
b) När är funktionen som störst och hur stor är den då (Står under Global maximum)?

<inc>Grafen visar hur mycket elektroner en kondensator innehåller (laddningen) beroende på den elektriska spänningen över den. En kondensator är en elektrisk komponent som man kan ladda upp precis som ett uppladdningsbart batteri.

a) Är förhållandet proportionellt?
b) Vid vilken spänning är laddningen 3 nanocolumb?
c) Hur mycket laddning är det om spänningen är 10 volt?

<inc>Grafen visar hur mycket kol-14 som finns i atmosfären vid olika tidpunkter. (flytta till statistikkapitlet)

a) Ungefär när fanns det som mest?
b) Varför fanns det så mycket just då? (Kol-14 bildas av radioaktivitet)

<inc>Grafen visar antalet invånare i den tyska staden Dresden.

a) När bodde det som mest människor i Dresden?
b) Kan man på grafen se när andra världskriget ägde rum?
c) Vid industrialiseringen flyttade väldigt många människor in i städer. När skedde industrialiseringen i Dresden?
d) Hur många bor det i Dersden nu?

<inc>Grafen visar antalet invånare i den tyska staden Duisburg.

a) Hur många bodde i Duisburg på 1930-talet?
b) Flyttar det just nu mer människor in i eller ut från Duisburg?
c) Vid industrialiseringen flyttade väldigt många människor in i städer. När skedde industrialiseringen i Duisburg?
d) När var första gången det bodde mer än en halv miljon människor i Duisburg?

<inc>Denna graf visar hur vattens densitet (y-axeln) beror på temperaturen (x-axeln).

a) Vid vilken temperatur har vatten som högst densitet?
b) Vid vilka temperaturer har vatten densiteten 0,99990 Mg m-3? (Mg m-3 = ton/m³)
c) Vilken densitet har vatten vid 10°C?