Matematik för årskurs 7-9/Algebra/Ekvationer/Uppgifter/Numeriska metoder

Från Wikibooks

Grund-nivå[redigera]

E-nivå[redigera]

C-nivå[redigera]

A-nivå[redigera]

Fördjupning[redigera]

Ej nivåsatt[redigera]

<inc>Till vilka av följande ekvationer kan x vara lika med 1?

a) 5 - 2x = 3
b) 2x + 7 = 3x + 3
c) 3 / x = 3x
d) 4x / (x + 1) = x + 1

<inc>Hitta en lösning med två decimaler som funkar för:

a) x3 = x + 1
b) (x-1)2 = x
c) (x-1)2 = 1 / x
d) x2 = 1 / (x - 1)